lunes, 16 de julio de 2012

˙ɐƃɐdɐ ǝs opunɯ lǝ oɯóɔ uóısıʌǝlǝʇ ɐl uǝ ɹǝʌ ǝnb ɹǝɔɐɥ ǝnb sáɯ oɥɔnɯ ɐpǝnb soN

No hay comentarios:

Publicar un comentario